Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

repeterbarhet (reproducerbarhet)

repeterbarhet (reproducerbarhet)

Område inom vilket den fluida utvariabeln rör sig, om samma elektriska insignal kommer från samma riktning vid upprepade tillfällen; anges i % av den maximala fluida utsignalen.

Min jämförelselista