Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

repeterbarhet (reproducerbarhet)

repeterbarhet (reproducerbarhet)

Skriv ut

Område inom vilket den fluida utvariabeln rör sig, om samma elektriska insignal kommer från samma riktning vid upprepade tillfällen; anges i % av den maximala fluida utsignalen.

Min jämförelselista