Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

redoxpotentialmätning

redoxpotentialmätning

Skriv ut

Redoxpotentialelektroden mäter potentialen i en lösning genom förekomsten av vissa joner. Denna potential uppstår mellan en metallisk mätelektrod (platina eller guld) och en referenselektrod (Ag/AgCl). Den visar om lösningen har oxiderande eller reducerande kapacitet.

Min jämförelselista