Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

rampfunktion

rampfunktion

Skriv ut

Gör att börvärdesändringar kan sändas till proportionalventilen med 0–10 sekunders fördröjning. På så vis dämpas plötsliga börvärdesändringar, som i många system kan leda till svängningar.

Min jämförelselista