Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

proteiner

En rad olika farmaceutiskt verksamma proteiner produceras i dag med hjälp av genmodifierade mikroorganismer enligt de förfarandesteg som anges ovan (i raffinerad och expanderad form).

Ett känt exempel är framställning av humaninsulin och det snabbt verkande analoginsulinet.

Min jämförelselista