Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

proportionalventil

Bürkerts proportionalventiler baseras på omkopplande magnetventiler som stängs strömlöst via en fjäder. Genom konstruktiva modifieringar av omkopplande magnetventiler kan det skapas en balans mellan fjäder- och magnetkraft för varje spolström. Spolströmmens respektive magnetkraftens nivå fastställer ankarets respektive ventilöppningens slaglängd. I samband med detta ska ventilöppningen och strömmen helst stå i linjärt förhållande till varandra.

Förstyrd proportionalventil

Följande bild visar hur en sådan ventil fungerar. När ventilen är stängd har mediet på insidan ett tryck p1, kärnan respektive ankaret (3) har slagit från och trycker därmed på pilotsätet (4). Detta liksom kraften från kolvfjädern, som påverkar kolven (2), gör att huvudsätet (5) stängs. Via en drosselborrning (6) kommer mediet in i styrrummet (1) och trycker uppifrån mot membranet respektive packningen med ett tryck px. Om drosselborrning, pilotsäte och huvudstegets arearelation är utformade på detta sätt, kommer tryckkrafterna på kolven att vara i exakt balans vid en viss sätesöppning. Med en proportionell förstyrning ska kolven helst följa kärnans kontinuerligt axiala rörelse på exakt det avstånd som krävs för att balansen ska uppnås.

Diagram of a servo-assisted proportional valve

Direct acting proportional valve

1 Valve body, brass or stainless steel
2 Plunger, FKM (standard)
3 O-ring, FKM (standard)
4 Glide ring, PTFE compound
5 Return spring, stainless steel
6 Stopper with integrated adjusting screw, stainless steel
7 Plunger, stainless steel
8 Coil, Epoxy-encapsulated

Min jämförelselista