Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

proportionalventil

Bürkerts proportionalventiler baseras på omkopplande magnetventiler som stängs strömlöst via en fjäder. Genom konstruktiva modifieringar av omkopplande magnetventiler kan det skapas en balans mellan fjäder- och magnetkraft för varje spolström. Spolströmmens respektive magnetkraftens nivå fastställer ankarets respektive ventilöppningens slaglängd. I samband med detta ska ventilöppningen och strömmen helst stå i linjärt förhållande till varandra.

Skriv ut

Förstyrd proportionalventil

Följande bild visar hur en sådan ventil fungerar. När ventilen är stängd har mediet på insidan ett tryck p1, kärnan respektive ankaret (3) har slagit från och trycker därmed på pilotsätet (4). Detta liksom kraften från kolvfjädern, som påverkar kolven (2), gör att huvudsätet (5) stängs. Via en drosselborrning (6) kommer mediet in i styrrummet (1) och trycker uppifrån mot membranet respektive packningen med ett tryck px. Om drosselborrning, pilotsäte och huvudstegets arearelation är utformade på detta sätt, kommer tryckkrafterna på kolven att vara i exakt balans vid en viss sätesöppning. Med en proportionell förstyrning ska kolven helst följa kärnans kontinuerligt axiala rörelse på exakt det avstånd som krävs för att balansen ska uppnås.

Diagram of a servo-assisted proportional valve

Direct acting proportional valve

1 Valve body, brass or stainless steel
2 Plunger, FKM (standard)
3 O-ring, FKM (standard)
4 Glide ring, PTFE compound
5 Return spring, stainless steel
6 Stopper with integrated adjusting screw, stainless steel
7 Plunger, stainless steel
8 Coil, Epoxy-encapsulated

Min jämförelselista