Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

piezoresistiv sensor

piezoresistiv sensor

Skriv ut

Den piezoresistiva sensorn omges av hydraulvätska som fungerar som skydd. Mediet separeras via ett membran av rostfritt stål. När membranet böjs på grund av det yttre trycket ändras det hydrauliska trycket i vätskan som omger den piezoresistiva sensorn. Sensorn avger en tryckproportionell signal som omvandlas till en utsignal på 4–20 mA. Mätförfarandet lämpar sig ytterst väl för att registrera låga tryck och höga överbelastningsfaktorer kan uppnås.

Min jämförelselista