Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

piezoresistiv sensor

piezoresistiv sensor

Den piezoresistiva sensorn omges av hydraulvätska som fungerar som skydd. Mediet separeras via ett membran av rostfritt stål. När membranet böjs på grund av det yttre trycket ändras det hydrauliska trycket i vätskan som omger den piezoresistiva sensorn. Sensorn avger en tryckproportionell signal som omvandlas till en utsignal på 4–20 mA. Mätförfarandet lämpar sig ytterst väl för att registrera låga tryck och höga överbelastningsfaktorer kan uppnås.

Min jämförelselista