Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

nivåmätning

Transmittern sänder en ultraljudvåg och registrerar hur lång tid det tar innan signalen reflekteras vid en yta

Skriv ut

Utifrån denna tid beräknar enheten avståndet mellan sensorns underkant och denna yta. Transmittern kompenserar automatiskt för inverkan av ljudets hastighet som påverkas av den omgivande atmosfären genom inmatning av specifika värden och mätning av den omgivande temperaturen. Om avståndet mellan sensorns nederkant och en behållares botten är känt kan enheten indikera nivån eller om behållargeometrin är känd också indikera hur stor volym som finns i behållaren. Olika störekofilter gör det möjligt att använda inmonteringar även i behållare med störeko.

Installationsexempel: ultraljud

Min jämförelselista