Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

miljöpolitik och miljöledning

Miljöskydd är en viktig del av Bürkerts företagskultur. I företagskoncernens handbok om integrerad ledning (IMH) har företagsledningen fastställt att miljöskyddet ska ingå i företagets ledbild.

Skriv ut

Företagsmålen har dokumenterats på grundval av de miljörelaterade målsättningarna och företagsledningens enskilda mål. Målsättningarna avser den miljöpåverkan som uppstår till följd av företagets alla verksamheter, produkter, resurser och tjänster. Redan beskrivningen av vår självbild visar vilken vikt vi lägger vid kvalitet, arbets- och produktsäkerhet samt miljöskydd. Sedan 2001 har Bürkert infört ett processorienterat integrerat managementsystem för områdena AS/US/QS. Detta utvärderas regelbundet av de ansvariga personerna och olika verksamhetsrelaterade aspekter anpassas. Att följa det gällande regelverket på det här området ser vi på Bürkert som något självklart. Vi har också i åratal haft som praxis att kontinuerligt förbättra verksamhetens miljöskydd. Här handlar det inte bara om att tänka rätt, utan man måste också agera på det personliga planet. Alla medarbetare måste vara med och bidra till att Bürkert kan ligga långt framme när det gäller kvalitet, säkerhet och miljöskydd.

Min jämförelselista