Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mikroreaktorer

Inom kemi går trenden alltmer mot mindre reaktorer, särskilt för forskning och utveckling, men även för framställning av finkemikalier med produktionsvolymer på några enstaka ton per år.

Mikroreaktorer skiljer sig principiellt sett inte från de reaktorer som används inom kemisk och farmaceutisk processteknik, men här handlar det om µm- till cm-spektret i stället för dm- till m-spektret.

Min jämförelselista