Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mellanmatning för ventilblock eller ventilöar

Vid mycket stort luftbehov, långa förbindelseledningar och parallelldrift för flera ventiler genom systemrelaterad samtidig inkoppling kan det förekomma att styrluftsmatningen inte räcker och att fel uppstår. I så fall krävs det en ytterligare mellan- respektive extramatning.

Skriv ut

Både ventilöarnas pneumatikgrundmoduler och pneumatikanslutningsmoduler är förberedda för sådana mellan- respektive extramatningar. Dessa extramatningar kan genomföras via luftnings- och avluftningskanaler, antingen med separata kanaler eller också överlagrat med sammankopplade kanaler. När det gäller vissa applikationer kan man för ventilöar och ventilblock också genomföra en mellanmatning för olika trycksteg i ett system.

Min jämförelselista