Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

masspektrometri

Masspektrometri är en etablerad metod inom bioteknik och används framför allt för att t.ex. analysera proteomer

Genom denna metod kan man åstadkomma en unik identifiering av proteinerna efter det att de har separerats eller när de förekommer i proteinblandningar.

Min jämförelselista