Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

magnetventiler med lyftankare, 3/2-läges

Direktverkande 3/2-läges magnetventil, port P är stängd och utgång A avluftas efter R (till vänster), port P öppnas efter utgång A (till höger)

Skriv ut

Direktverkande 3/2-läges magnetventiler med lyftankare (Bürkert-typ t.ex. 6012, 6014) har tre portar och två ventilsäten. Växelsidigt är ett ventilsäte alltid öppet respektive stängt. Ventilens funktionssätt beror på hur portarna har ”tilldelats”, dvs. kopplats till fluidsystemet. I funktionssätt C (NC) är port P (se bild 2) kopplad till tilloppet som leder den trycksatta fluiden, port A är utgång och port R utgör retur eller avluftning. I strömlöst tillstånd trycker en konisk fjäder kärnan (lyftankaret) mot ventilsäte 1 och stänger port P. Utgång A kopplas till retur R. När strömmen kopplas på dras kärnan in i magnetspolen och ventilsäte 2 tätas då genom ventilpackning 2 med fjädersäte. Därmed stängs retur R. I och med att lyftankaret flyttas uppåt öppnas även ventilsäte 1 och fluiden kan strömma från P till A. I funktionssätt D (NO) stängs retur R i strömlöst tillstånd.

Min jämförelselista