Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mätprincip för motståndselement pt100

Motståndsförlopp för PT100

Skriv ut

Vid elektriska temperaturmätningar använder man sig mycket ofta av det elektriska motståndets temperaturberoende av metaller. Motståndet ökar efterhand som temperaturen stiger. Man talar här om PTC (positive temperature coefficient). Inom industriell mätteknik har platina visat sig vara ett användbart metalliskt motståndsmaterial på grund av sin höga kemiska beständighet, goda reproducerbarhet av de elektriska egenskaperna och lätta bearbetning. Platina har därför optimala förutsättningar för att användas till sådana applikationer. I standarden DIN EN 60751 anges de elektriska motstånden och tillåtna avvikelser i förhållande till temperaturen. Det nominella värdet för en PT100-sensor är 100 vid 0 °C.

Min jämförelselista