Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

mätprincip för motståndselement pt100

Motståndsförlopp för PT100

Vid elektriska temperaturmätningar använder man sig mycket ofta av det elektriska motståndets temperaturberoende av metaller. Motståndet ökar efterhand som temperaturen stiger. Man talar här om PTC (positive temperature coefficient). Inom industriell mätteknik har platina visat sig vara ett användbart metalliskt motståndsmaterial på grund av sin höga kemiska beständighet, goda reproducerbarhet av de elektriska egenskaperna och lätta bearbetning. Platina har därför optimala förutsättningar för att användas till sådana applikationer. I standarden DIN EN 60751 anges de elektriska motstånden och tillåtna avvikelser i förhållande till temperaturen. Det nominella värdet för en PT100-sensor är 100 vid 0 °C.

Min jämförelselista