Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mätomfång (MFC/MFM)

Anges som ett förhållande, t.ex. 1:50

Detta avser det minsta flödesvärdet som kan justeras i förhållande till det nominella flödet.

Min jämförelselista