Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mätning, magnetisk-induktiv

Principle of Full MID

Skriv ut

Det flytande konduktiva mätmediet flyter genom en rörsektion med flythastigheten v, där ett konstant magnetfält B byggs upp genom två magnetspolar M. De två magnetspolarna M har placerats utvändigt på röret så att de är på motsatt sida. I enlighet med Faradays lag induceras en spänning mellan elektroderna E1 och E2 på grund av magnetfältet M och flödet av ett konduktivt medium. Spänningen är proportionell till flythastigheten och därmed proportionell till genomströmningen. En mätvärdesomvandlare förstärker signalen och omvandlar den till en standardsignal (t.ex. 4–20 mA).

Min jämförelselista