Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

mätning, direkt i bypassflödet

Funktionsschema för bypass-sensorn inom CMOS-Sens-teknik (sektion av bypasskanalen)

Mätningen görs direkt i bypasskanalen. Ett laminärströmningselement i huvudkanalen generar ett mindre tryckfall, vilket gör att en liten del av det totala flödet passerar genom bypasskanalen. Sensorn som sitter där registrerar direkt massflödet som temperaturskillnad. Mätningen utförs i det här fallet i en särskilt utformad strömningskanal där det sitter ett kiselchip med ett exponerat membran på väggbeklädnaden. Inom CMOSens®-teknik placerar man på detta membran ett värmningsmotstånd samt upp- och nedströms två temperatursensorer som sitter symmetriskt i förhållande till detta motstånd. Om värmningsmotståndet får konstant spänning är temperatursensorernas differensspänning ett mått på massflödet för gasen som strömmar förbi chipet i strömningskanalen.

Min jämförelselista