Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mätning av gasformiga ämnen

Bild av volymförändringen, beroende på mätposition.

Skriv ut

Till skillnad från vätskor kan gaser komprimeras. Gasdensiteten förändras beroende på tryck och temperatur. Enligt den idealiska tillståndsekvationen för gaser

förändras volymen i exemplet på bild 1 från 1 m3 före kompressorn till 0,172 m3 efter kompressorn. Eftersom det förekommer ett flöde i det här exemplet anges volymen i förhållande till tiden (volymflöde). På bilden visas luftmassflödet. Detta ligger konstant på 1,205 kg/h hela vägen. Densiteten ändras från 1,205 kg/m3 före kompressorn till 7,001 kg/m³ efter kompressorn. Normalt anges massflödet som ett standardvolymflöde, dvs. som ett volymflöde enligt det standardtillstånd som definieras i DIN 1343.

 

Min jämförelselista