Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

mätning av gasformiga ämnen

Bild av volymförändringen, beroende på mätposition.

Till skillnad från vätskor kan gaser komprimeras. Gasdensiteten förändras beroende på tryck och temperatur. Enligt den idealiska tillståndsekvationen för gaser

förändras volymen i exemplet på bild 1 från 1 m3 före kompressorn till 0,172 m3 efter kompressorn. Eftersom det förekommer ett flöde i det här exemplet anges volymen i förhållande till tiden (volymflöde).

På bilden visas luftmassflödet. Detta ligger konstant på 1,205 kg/h hela vägen. Densiteten ändras från 1,205 kg/m3 före kompressorn till

             kg
7,001 -------
             m³

efter kompressorn. Normalt anges massflödet som ett standardvolymflöde, dvs. som ett volymflöde enligt det standardtillstånd som definieras i DIN 1343.

 

Min jämförelselista