Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

mätmynning

För mätmynningar räknas gasmängden fram utifrån differenstrycket

För att erhålla massflödet måste man säkerställa att tryck och temperatur är konstanta vid mätpunkten. Mätomfånget är detsamma som gäller för svävkroppar.

Min jämförelselista