Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

kavitation

Kavitation är ett fenomen som uppträder strax innan t.ex. reglerventiler stängs. Hålrumsbildningen kombineras med ett brusande som genererar vibrationer och kan skada ventilen.

Om utrymmet mellan ventilkäglan och sätet är begränsat, behöver vätskan högre hastighet även om flödesmängden är densamma. Trycket sjunker eftersom utrymmet blir större när vätskan har passerat ventilkäglan och sätet. I och med det sjunkande trycket sjunker även vätskans kokpunkt och vätskan börjar koka. De bubblor som uppstår i samband med kokningen brister och energi frigörs. Energimängden är så stor att ventilkäglan skadar ventilens säte och hus.

Min jämförelselista