Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

impulsspolar

Impulsspolar behöver endast en kort strömimpuls till tillslagslindningen för att aktiveras

Magnetkärnan attraheras då och hålls på plats av inbyggda permanentmagneter. En andra frånslagslindning som är integrerad i spolen leder till en kraftverkan i motsatt riktning och kärnan slås då återigen från. Det behövs ingen elektrisk energi för att behålla det aktuella väljarläget. Bürkert erbjuder impulsspolar som är konstruerade som lyftankar- och patentankarspolar. Dessa spolar, som även kallas nollwattsspolar, används i särskilda applikationer.

Typiska användningsområden:

 •  Styrning genom batteriförsörjning
 •  Oönskad spolvärme respektive ingen värmepåverkan i mediet
 •  Bibehållet tillslagsläge även vid strömavbrott
 •  Väljarsystem med impulsstyrning

Min jämförelselista