Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

genomik och proteomik

Med genomik avses det område inom biotekniken där man arbetar med att avkoda det mänskliga genomet.

Generna är visserligen karakteristiska och nödvändiga för händelseförloppet i en cell, men det är proteinerna som fungerar som egentliga bärare av cellfunktionerna. För att förstå cellprocesserna måste därför alla befintliga proteiner med deras alla olika växelverkningar registreras och analyseras (proteomforskning, proteomik).

Min jämförelselista