Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

gasblandning för fermentorer

Inom bioteknik arbetar man med mikroorganismer som bakterier, jästsvampar eller andra svampar. Detta gör att processen kan ske under normala tryck- och temperaturförhållanden samt i vattenmiljö.

Det är stor skillnad jämfört med kemi, där produktionsprocesserna körs under höga tryck och temperaturer och därför är mycket energiintensiva. Ofta omfattar de också användning av syror eller lösningsmedel. Eftersom mikroorganismer har en relativt låg ämnesomvandling, måste det skapas en miljö som ger optimal ämnesomsättning. Dessa delvis mycket speciella förhållanden skapas i bioreaktorer (fermentorer), som kan användas i kontinuerlig eller icke-kontinuerlig drift.

Min jämförelselista