Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

extern styrluft

För förstyrda ventiler kan energiförsörjningen till förstyrningen antingen tillhandahållas internt från port 1 till arbetsventilen (intern styrluft) eller också tillföras via en extern port (eventuellt via en separat krets för styrluften).

Om arbetsventilen drivs med vakuum eller med ett övertryck som understiger det nödvändiga styrtrycket måste styrluft tillföras. Generellt sett stabiliserar extern styrluft alltid signalen.

Min jämförelselista