Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

extern styrluft

För förstyrda ventiler kan energiförsörjningen till förstyrningen antingen tillhandahållas internt från port 1 till arbetsventilen (intern styrluft) eller också tillföras via en extern port (eventuellt via en separat krets för styrluften).

Om arbetsventilen drivs med vakuum eller med ett övertryck som understiger det nödvändiga styrtrycket måste styrluft tillföras. Generellt sett stabiliserar extern styrluft alltid signalen.

Min jämförelselista