Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

elektropolering

Vid elektropolering tas ytskiktet bort från ett anodiskt anslutet material under inverkan av en materialspecifik elektrolyt och en yttre likströmskälla.

Skriv ut

Materialet löses upp av elektrolyten, och slipningen sker helt utan miljöpåverkan och under utjämnande förhållanden. Till skillnad från mekaniska slipmetoder inleds elektropolering med att materialet jämnas ut på mikronivå. Efterhand som bearbetningstiden ökar omfattas även större strukturer, vars ytor rundas av och slipas. Under elektropoleringen är två olika mekanismer verksamma samtidigt: det handlar dels om att slipa ytan på mikronivå, dels om att genomföra en fin avgradning på makronivå.

Min jämförelselista