Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

elektrofores

Detta begrepp avser vandring av laddade partiklar i en elektrolytlösning under inverkan av ett elektriskt fält.

Elektrofores används för en analytisk och preparativ separation av blandningar med dispergerade partiklar, eftersom de enskilda substanserna har olika vandringshastighet.

Min jämförelselista