Dela länk via e-post

Inte alla nödvändiga fält fylldes
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

differenstryck

differenstryck

Skriv ut

Anger tryckskillnaden mellan två mätpunkter (före och efter ventilen).

Min jämförelselista