Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

baudrate

Baudrate anger hastigheten för en dataöverföring..

Sändare och mottagare måste vara inställda på samma baudrate – annars uppstår överföringsfel.

Min jämförelselista