Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

aktuator (ställdon)

Element som används för att utföra en styrning.

 Genom aktuatorn genereras rörelser (t.ex. för cylindrar) eller andra (elektriska, mekaniska) effekter. Även indikeringar, exempelvis lampor, hör till aktuatorerna.

Min jämförelselista