Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

återställningstid

återställningstid

Skriv ut

Tid som krävs för att en MFC ska uppnå 95 % av differensen mellan det gamla och nya flödesvärdet efter en plötslig börvärdesförändring. Anges i millisekunder (ms).

Min jämförelselista