Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Ventiltopp

Ventiltoppen förenar reglerventilens lägesgivare, med display, pilotventiler och nödvändig elektronik i ett kompakt hus.

Detta minskar ledningsdragningen betydligt och behovet av inmonterade processventiler med styrning minimeras. Dessutom får den aktuella processventilen en enkel överblick av den pneumatiska styrenheten, optisk lägesindikering och diagnos. Vid behov kan aktuatorn slås på direkt genom den integrerade handmanövern i ventiltoppen.

Kabeldragningen minskar kraftigt och installationsstorleken på processventilerna med styrsystemet minimeras. Dessutom ser man direkt på ventiltoppen visuell information om ventilposition och diagnostik.

Om nödvändigt kan manöverdonet bytas lokalt via den manuella styrningen som är integrerad i ventiltoppen.

Min jämförelselista