Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Vad menas med Clean in Place (CIP)?

En ren angelägenhet genom anläggningsrengöring utan demontering.

Skriv ut

Clean in Place (CIP) finns sedan ca 50 år och står på svenska för rengöring av anläggningar på platsen. Därvid genomförs rengöringsprocessen utan demontering eller väsentliga förändringar gentemot driftläget. CIP används därför ofta i hygienkritiska branscher som livsmedels-, dryckes- eller läkemedelsindustrin. Metoden går ut på användning av en blandning av kemikalier, värme och vatten för rengöring av maskiner, behållare eller rörledningar. Sammantaget kan Clean in Place vara en mycket effektiv typ av rengöring som utförs antingen regelbundet efter ett produktionsförlopp eller vid byte av produktsammansättning. För särskilt hygienkritisk produktion kan det vara lämpligt att genomföra en extra sterilisering i slutet av rengöringsprocessen. I detta sammanhang talar man ofta om Sterilisation in Place (SIP).

Söker du stöd för din Clean in Place-process? Ta reda på mer om dina fördelar genom våra Clean in Place-lösningar:

CIP Anlage

Lösningar för framgångsrik Clean-in-Place (CIP)

Teknologi för rena processer – allt du behöver för din CIP applikation.

Mer information

Min jämförelselista