Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Tunnfilm-töjningsgivare

Principen för tunnfilm-töjningsgivare

Skriv ut

En tunnfilm-wheatstonebrygga, som utgör resistivt sensorelement, fästs direkt på ett membran av rostfritt stål. När membranet böjs till följd av yttre tryck leder detta till att wheatstonebryggans motstånd ändras, vilket omvandlas till en tryckproportionell signal. Denna mätmetod möjliggör ytterst höga sprängtryck och mycket exakta tryckmätningar. Även applikationer i chock- och vibrationsbelastade miljöer kan genomföras utan vidare.

Min jämförelselista