Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Tunnfilm-töjningsgivare

Principen för tunnfilm-töjningsgivare

En tunnfilm-wheatstonebrygga, som utgör resistivt sensorelement, fästs direkt på ett membran av rostfritt stål. När membranet böjs till följd av yttre tryck leder detta till att wheatstonebryggans motstånd ändras, vilket omvandlas till en tryckproportionell signal. Denna mätmetod möjliggör ytterst höga sprängtryck och mycket exakta tryckmätningar. Även applikationer i chock- och vibrationsbelastade miljöer kan genomföras utan vidare.

Min jämförelselista