Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Tryckluftsgenerering

För att generera tryckluft suger kompressorn, som drivs av en el- eller förbränningsmotor, in luft genom ett filter, komprimerar den till 6–10 bar och trycker in den – oftast via en mellankylare – i en tryckluftsbehållare

Skriv ut

Från tryckluftsbehållaren strömmar sedan tryckluften ut i ledningsnätet. För att kunna kompensera för tryckförluster i systemet genererar kompressorn ett tryck som ligger ca 1,5–2 bar över det arbetstryck som krävs. Tryckluftsbehållaren utjämnar de tryckluftsvariationer som uppstår i systemet till följd av luftförbrukningen.

Min jämförelselista