Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Tryckluftsberedning

Tryckluft är viktigt för att säkerställa den komprimerade luftens kvalitet och renhet. Det förlänger livslängden för pneumatiska komponenter.

Syftet med tryckluftsberedningen är att få fram tryckluft

 • som i så hög grad som möjligt är fri från främmande föremål, främmande ämnen och vatten. Vattnet ökar korrosionsrisken, förenar sig med olja till emulsioner och försämrar därmed glidegenskaperna för rörliga delar
 • är inställd för det arbetstryck som krävs
 • innehåller/innehåller inte smörjmedel (beroende på tekniska krav).

Min jämförelselista