Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Tryckluftsberedning

Tryckluft är viktigt för att säkerställa den komprimerade luftens kvalitet och renhet. Det förlänger livslängden för pneumatiska komponenter.

Skriv ut

Syftet med tryckluftsberedningen är att få fram tryckluft

  • som i så hög grad som möjligt är fri från främmande föremål, främmande ämnen och vatten. Vattnet ökar korrosionsrisken, förenar sig med olja till emulsioner och försämrar därmed glidegenskaperna för rörliga delar
  • är inställd för det arbetstryck som krävs
  • innehåller/innehåller inte smörjmedel (beroende på tekniska krav).

Min jämförelselista