Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Tryckluftsberedning

Tryckluft är viktigt för att säkerställa den komprimerade luftens kvalitet och renhet. Det förlänger livslängden för pneumatiska komponenter.

Syftet med tryckluftsberedningen är att få fram tryckluft

 • som i så hög grad som möjligt är fri från främmande föremål, främmande ämnen och vatten. Vattnet ökar korrosionsrisken, förenar sig med olja till emulsioner och försämrar därmed glidegenskaperna för rörliga delar
 • är inställd för det arbetstryck som krävs
 • innehåller/innehåller inte smörjmedel (beroende på tekniska krav).

Min jämförelselista