Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Tryckluftsberedning

Tryckluft är viktigt för att säkerställa den komprimerade luftens kvalitet och renhet. Det förlänger livslängden för pneumatiska komponenter.

Syftet med tryckluftsberedningen är att få fram tryckluft

  • som i så hög grad som möjligt är fri från främmande föremål, främmande ämnen och vatten. Vattnet ökar korrosionsrisken, förenar sig med olja till emulsioner och försämrar därmed glidegenskaperna för rörliga delar
  • är inställd för det arbetstryck som krävs
  • innehåller/innehåller inte smörjmedel (beroende på tekniska krav).

Min jämförelselista