Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Strömförbrukning, likströmsmagneter

Den enda faktorn som påverkar likströmsmagnetens strömförbrukning är lindningens elektriska resistans (det ohmska motståndet).

Efter inkoppling ökar strömmen förhållandevis långsamt upp till konstant hållström. Med samma spolstorlek (lindningstal och tråddiameter) har likströmsmagneter lägre ankarkrafter än växelströmsmagneterna. Även om den nominella storleken är densamma kan de alltså endast uppnå lägre medietryck än växelströmsmagneterna. Likströmsmagneter har emellertid en viktig funktion som ventilaktuator, eftersom en rad olika styranordningar (t.ex. SPS) avger likströmssignaler som kan användas direkt för styrningen. Ett annat användningsområde är batteridrivna ventiler som kan användas om det saknas energiförsörjning via nätet respektive nätenheter saknas eller om sådan energiförsörjning skulle kräva omfattande arbete och kostnader.

Min jämförelselista