Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Reglerkrets, stängd

Reglerkrets, stängd

w: Börvärde eller referensvariabel (krävs fyllnadsnivå)

x: Verkligt värde eller kontrollerad variabel (uppmätt fyllnadsnivå)

xw: Regleravvikelse (verkligt värde - börvärde), även känt som xd

y: Styrenhetens utgångssignal (kontrollvariabel)

z1: Störningsvariabel 1 (utflöde från tanken)

z2: Störningsvariabel 2 (förångning av vätska från tanken)

Min jämförelselista