Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Reglerkrets, stängd

Reglerkrets, stängd

Skriv ut

w: Börvärde eller referensvariabel (krävs fyllnadsnivå)

x: Verkligt värde eller kontrollerad variabel (uppmätt fyllnadsnivå)

xw: Regleravvikelse (verkligt värde - börvärde), även känt som xd

y: Styrenhetens utgångssignal (kontrollvariabel)

z1: Störningsvariabel 1 (utflöde från tanken)

z2: Störningsvariabel 2 (förångning av vätska från tanken)

Min jämförelselista