Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Nollpunktsavstängning

Nollpunktsavstängningen säkerställer att ventilen stängs om insignalen understiger 2 % av maxvärdet.

Skriv ut

Spolströmmen sätts då till noll. Nollpunktsavstängning måste i regel avaktiveras när den lägsta möjliga spolströmmen ska ställas in.

Min jämförelselista