Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Magnetspolar för växelström

Funktionsprincip för växelströmsmagnet

På växelströmsspolar fastställs strömmen inte enbart genom trådlindningarnas ohmska motstånd, utan även genom det induktiva motståndet (blindmotståndet). Det induktiva motståndet påverkas till stor del av magnetkärnans position. Om magnetkärnan har slagit från är det induktiva motståndet lägre och spolströmmen högre. Under tillslagsfasen är strömmen därmed betydligt högre än spolströmmen under hållfasen. Om samma spänningsvärde används är spolmotståndet betydligt lägre än vad det skulle vara för en likströmsspole. Vid växelspänningsdrift får därför en spole aldrig köras utan magnetkärna. Annars är det risk att spolen överhettas och det uppstår genombränning efter några minuter.

Min jämförelselista