Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Magnetspolar för växelström

Funktionsprincip för växelströmsmagnet

Skriv ut

På växelströmsspolar fastställs strömmen inte enbart genom trådlindningarnas ohmska motstånd, utan även genom det induktiva motståndet (blindmotståndet). Det induktiva motståndet påverkas till stor del av magnetkärnans position. Om magnetkärnan har slagit från är det induktiva motståndet lägre och spolströmmen högre. Under tillslagsfasen är strömmen därmed betydligt högre än spolströmmen under hållfasen. Om samma spänningsvärde används är spolmotståndet betydligt lägre än vad det skulle vara för en likströmsspole. Vid växelspänningsdrift får därför en spole aldrig köras utan magnetkärna. Annars är det risk att spolen överhettas och det uppstår genombränning efter några minuter.

Min jämförelselista