Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Magnetspolar för likström

Likströmsspolar har en relativt enkel konstruktion.

Beroende på önskad arbetsspänning är den elektriska effekten ett resultat av trådlindningens elektriska motstånd och den tillförda spänningen. För spolar utan integrerade elektroniska komponenter kan det elektriska motståndet och effekten beräknas enligt följande:

        U²

P = ----

        R

 

P = aktiv effekt

U = arbetsspänning

R = spolmotstånd

Min jämförelselista