Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Mätcell med tjockfilmskeramik

Principen för mätcell med tjockfilmskeramik

Skriv ut

Till skillnad från när man använder tunnfilm-töjningsgivare fästs wheatstonebryggan här direkt på ett keramikmembran. När membranet böjs till följd av yttre tryck leder detta till att wheatstonebryggans motstånd ändras, vilket omvandlas till en tryckproportionell signal. Genom att använda keramik får man en högre kemisk beständighet mot aggressiva medier. Mätområdet är högre än för metoden med tunnfilm-töjningsgivare, men mätnoggrannheten ligger inte på samma nivå.

Min jämförelselista