Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Kontinuerlig (PI-) regulator

För avancerade regleringstekniska uppgifter i slutna system används olika typer av regulatorer.

Det förekommer olika typer av regulatorer: de mest vanligt förekommande är P-, PI-, PD- och PID-regulatorer. Dessa reglertyper skiljer sig åt genom sin dynamik, dvs. genom det tidsmässiga förhållandet för deras ställstorhet beroende på regleravvikelsen.

Dessa regulatorer kännetecknas av deras stegsvar, dvs. med den hastighet med vilken de reagerar efter en plötslig förändring av ingångsvariabeln, regleravvikelsen xw.

Min jämförelselista