Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Fabrik
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Kommunikationsprogrammet Mass Flow Communicator

Kommunikationsprogrammet Mass Flow Communicator

Skriv ut

 

 • Kunder kan konfigurera och parametrera instrumentet med hjälp av PC-programmet Mass Flow Communicator via RS-232, för att t.ex. konfigurera binära in- och utgångar, lysdioder och gränsvärden.
 • Gränsvärdesbrytare (limits) för bör-/ärvärde, kontrollvariabel och integrerad totalisator kan konfigureras.
 • Instrumentdynamiken kan anpassas till applikationen.
 • Instrumentets reaktion vid en felfunktion kan definieras, t.ex. köra efter säkerhetsvärdet, öppna eller stänga ventilen helt.
 • Autotunefunktion: regulatorn anpassas automatiskt till systemförhållandena.
 • En inställningsbar rampfunktion för börvärdet kan konfigureras.
 • En börvärdesprofil kan definieras och sparas. Här kan börvärdesvärden med relevanta tidsintervall anges i önskad ordning, som instrumentet sedan kan köra på egen hand (t.ex. efter aktivering av en binäringång).

Min jämförelselista