Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Kammarmätning: ovalhjul

Principen om ovala kugghjul med pulsutgång

Skriv ut

Två ovala kugghjul i ingrepp – placerade vertikalt i förhållande till flödesriktningen i ett specialhus – sätts i rotation genom en strömmande vätska. Växelsidigt innesluter ett av dessa båda ovalhjul som är i ingrepp med 90 graders förskjutning en fastställd vätskevolym mellan husets yttervägg, ovalhjulets utsida och husets båda platta kåpor. Genom ovalhjulets rotation matas denna kammarvolym i riktning mot kammarens utgång. För varje varv matas två kammarvolymer per ovalhjul – sammanlagt alltså fyra. En permanentmagnet på ett av dessa ovalhjul används för att registrera vridrörelsen. Utanför medieområdet är en hallsensor placerad i elektronikhuset. Denna sensor detekterar skovelhjulets magnetfält och genererar en fyrkantssignal. En spolsensor går inte att använda eftersom ovalhjulet har alltför låg vridhastighet för att signaler ska kunna registreras. Antalet impulser står i direkt proportion till antalet kammarvolymer som matas fram.

Min jämförelselista