Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.se/
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Kammarmätning: ovalhjul

Principen om ovala kugghjul med pulsutgång

Två ovala kugghjul i ingrepp – placerade vertikalt i förhållande till flödesriktningen i ett specialhus – sätts i rotation genom en strömmande vätska. Växelsidigt innesluter ett av dessa båda ovalhjul som är i ingrepp med 90 graders förskjutning en fastställd vätskevolym mellan husets yttervägg, ovalhjulets utsida och husets båda platta kåpor. Genom ovalhjulets rotation matas denna kammarvolym i riktning mot kammarens utgång. För varje varv matas två kammarvolymer per ovalhjul – sammanlagt alltså fyra. En permanentmagnet på ett av dessa ovalhjul används för att registrera vridrörelsen. Utanför medieområdet är en hallsensor placerad i elektronikhuset. Denna sensor detekterar skovelhjulets magnetfält och genererar en fyrkantssignal. En spolsensor går inte att använda eftersom ovalhjulet har alltför låg vridhastighet för att signaler ska kunna registreras. Antalet impulser står i direkt proportion till antalet kammarvolymer som matas fram.

Min jämförelselista