Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Inkopplingstid

Med inkopplingstid avses tiden då spolen är spänningssatt och magnetsystemet är draget. 

Skriv ut

Summan av inkopplingstid och viloläge är aktiverad tid.

Med relativ inkopplingstid (%) avses inkopplingstidens procentuella förhållande till den aktiverade tiden:

Relativ inkopplingstid = (inkopplingstid/aktiverad tid) x 100 [%].

Med kontinuerlig drift avses drift där inkopplingstiden varar tills stabil temperatur uppnåtts till följd av magnetens uppvärmning (100 % inkopplingstid).

Min jämförelselista