Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Inkopplingstid

Med inkopplingstid avses tiden då spolen är spänningssatt och magnetsystemet är draget. 

Summan av inkopplingstid och viloläge är aktiverad tid.

Med relativ inkopplingstid (%) avses inkopplingstidens procentuella förhållande till den aktiverade tiden:

Relativ inkopplingstid = (inkopplingstid/aktiverad tid) x 100 [%].

Med kontinuerlig drift avses drift där inkopplingstiden varar tills stabil temperatur uppnåtts till följd av magnetens uppvärmning (100 % inkopplingstid).

Min jämförelselista