Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert-Contromatic AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Inkopplingstid

Med inkopplingstid avses tiden då spolen är spänningssatt och magnetsystemet är draget. 

Summan av inkopplingstid och viloläge är aktiverad tid.

Med relativ inkopplingstid (%) avses inkopplingstidens procentuella förhållande till den aktiverade tiden:

Relativ inkopplingstid = (inkopplingstid/aktiverad tid) x 100 [%].

Med kontinuerlig drift avses drift där inkopplingstiden varar tills stabil temperatur uppnåtts till följd av magnetens uppvärmning (100 % inkopplingstid).

Min jämförelselista