Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

IP-kod

IP-kod

Skriv ut

Siffra

Första siffran – skydd mot inträngande fasta föremål

Oskyddat

Andra siffran – skydd mot inträngande vatten


Oskyddat

0

Främmande föremål > 50 mm

Oskyddat

1

Främmande föremål > 50 mm

Droppskyddat (vertikala droppar)

2

Främmande föremål > 50 mm

Droppskyddat vid lutning max 15 °

3

Främmande föremål > 50 mm

Strilsäkert

4

Dammskyddat

Striltätt

5

Dammskyddat

Spolsäkert

6

 

Spoltätt

7

 

Vattentätt (nedsänkt i vatten)

8

 

Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)

Siffra

Första siffran – skydd mot inträngande fasta föremål

Oskyddat

Andra siffran – skydd mot inträngande vatten


Oskyddat

0

Främmande föremål > 50 mm

Oskyddat

1

Främmande föremål > 50 mm

Droppskyddat (vertikala droppar)

2

Främmande föremål > 50 mm

Droppskyddat vid lutning max 15 °

3

Främmande föremål > 50 mm

Strilsäkert

4

Dammskyddat

Striltätt

5

Dammskyddat

Spolsäkert

6

 

Spoltätt

7

 

Vattentätt (nedsänkt i vatten)

8

 

Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)

Min jämförelselista