Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

IP 65

IP 65

Fullständigt skydd mot beröring, skydd mot inträngande damm samt skydd mot inträngande vattenstrålar från alla riktningar.

Min jämförelselista