Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Hydrostatic pressure

Beroende på densitet och fyllnadsnivå genererar en vätskepelare ett visst hydrostatiskt tryck.

Skriv ut

En trycksensor som är monterad längst ner på en behållare mäter detta tryck i förhållande till ett referenstryck (oftast atmosfärstryck). Med hjälp av den kända vätskedensiteten kan man sedan räkna ut fyllnadsnivån. Hydrostatisk nivåmätning lämpar sig för nästan alla typer av vätskor och ger, beroende på trycktransmitterns exakthet, mycket exakta mätvärden.

Installationsexempel: hydrostatiskt tryck

Min jämförelselista