Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Hydrostatic pressure

Beroende på densitet och fyllnadsnivå genererar en vätskepelare ett visst hydrostatiskt tryck.

En trycksensor som är monterad längst ner på en behållare mäter detta tryck i förhållande till ett referenstryck (oftast atmosfärstryck). Med hjälp av den kända vätskedensiteten kan man sedan räkna ut fyllnadsnivån. Hydrostatisk nivåmätning lämpar sig för nästan alla typer av vätskor och ger, beroende på trycktransmitterns exakthet, mycket exakta mätvärden.

Installationsexempel: hydrostatiskt tryck

Min jämförelselista