Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

GMP

Good Manufacturing Practice

”Good practices in the manufacture and quality control of drugs and certification scheme on the quality of pharmaceutical products moving in the international commerce.”

 

Genève, 29.5.1975, WHO-särtryck nr 226, reviderad version: WHO juni 1983.

 

Har införlivats i nationell lagstiftning och på internationell nivå som grundläggande regel och riktlinjer i Pharmaceutical Inspectors Convention.

Min jämförelselista