Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post
Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Fabrik
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Explosionsskyddade spolar

Explosionsskyddade spolar har ungefär samma konstruktion och kapacitet som likspänningsspolar.

Skriv ut

Genom lämpliga åtgärder, t.ex. trycksatt kapsling eller inkapsling av elektriska komponenter, gör att det inte kan komma ut någon antändningsbar gnista som skulle kunna utlösa en explosion. Spolsystemen drivs normalt med likström med hjälp av en likriktare som är pressmonterad i spolen. Bürkert erbjuder en rad olika spolsystem som bygger på modulprincipen och kan kombineras med många olika ventilkroppar. 

Se avsnittet "Godkännanden" för ytterligare information om explosionsskydd.

Min jämförelselista