Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
   Burkert Sweden AB
   Kattsundsgatan 27
   SE-211 26 Malmö
   Tfn +46 40 664 51 00
   E-postadress vasb.fr@ohexreg.pbz
 • Huvudkontor
 • Huvudkontor
 • Systemhaus
 • Distributör
 • Kontors
 • Växt
 • Logistikcentrum
bürkert
 

Explosionsskyddade spolar

Explosionsskyddade spolar har ungefär samma konstruktion och kapacitet som likspänningsspolar.

Genom lämpliga åtgärder, t.ex. trycksatt kapsling eller inkapsling av elektriska komponenter, gör att det inte kan komma ut någon antändningsbar gnista som skulle kunna utlösa en explosion. Spolsystemen drivs normalt med likström med hjälp av en likriktare som är pressmonterad i spolen. Bürkert erbjuder en rad olika spolsystem som bygger på modulprincipen och kan kombineras med många olika ventilkroppar. 

Se avsnittet "Godkännanden" för ytterligare information om explosionsskydd.

Min jämförelselista