Bürkert – i din närhet
Kontors /1
  • Huvudkontor
  • Huvudkontor
  • Systemhaus
  • Distributör
  • Kontors
  • Växt
  • Logistikcentrum
bürkert
 

Baud

baud

Enhet som anger dataöverföringshastigheten. 1 baud = 1 bit/s.

Min jämförelselista